9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 20/06/2020 (29/4 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
VN
VN1220 (A-Siêu tiết kiệm)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (S-P/thông linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm