4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 23/06/2020 (3/5 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
VN
VN1220 (A)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm