6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
QH
QH2012 (Bamboo Eco)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Promo)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Plus)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Business)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm