3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ488 (A_Promo)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm