2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VJ
VJ488 (U_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm