3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VN
VN1220 (A)
09:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:00
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (B_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
1.180.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Y_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm