2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VJ
VJ488 (T_Eco)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm