3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 06/09/2020 (19/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
VJ
VJ488 (E_Promo)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm