2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 13/09/2020 (26/7 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
VJ
VJ488 (W_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm