4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/09/2020 (1/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
VN
VN1220 (A)
09:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
12:00
HPH
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Y_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm