3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
VJ
VJ488 (E_Promo)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm