6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
QH
QH2012 (Bamboo Eco)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
45.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Eco)
14:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
16:35
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Plus)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
14:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
16:35
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Business)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
14:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
16:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm