2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Y_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm