3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ488 (A_Promo)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm