8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/10/2020 (20/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
VJ
VJ488 (E_Promo)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (S-P/thông linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
3.829.000 ₫
+10 điểm