6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 09/10/2020 (23/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
VJ
VJ488 (E_Promo)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
2.021 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Eco)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Plus)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2012 (Bamboo Business)
07:00
VCA
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
15:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm