3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/10/2020 (25/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm