3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ488 (E1_ECO)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
9.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A1_DLX)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Y_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm