2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ488 (A_Eco)
14:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
16:35
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
14:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
16:35
HPH
999.000 ₫
+10 điểm