7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ488 (A_Promo)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (Z_Eco)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (S-P/thông linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:30
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:35
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1220 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
VCA
2h10p
Bay thẳng
13:00
HPH
4.229.000 ₫
+10 điểm