5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/05/2021 (27/3 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
thứ sáu, 07/05
thứ bảy, 08/05
chủ nhật, 09/05
thứ hai, 10/05
thứ ba, 11/05
VJ
VJ488 (E_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
0 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (ECONOMYSAVER)
15:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:25
HPH
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
1.538.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2006 (BUSINESSSMART)
15:15
VCA
2h10p
Bay thẳng
17:25
HPH
3.900.000 ₫
+10 điểm