3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ488 (A_Eco)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (A_Deluxe)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
06:15
VCA
2h05p
Bay thẳng
08:20
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm