2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Cần Thơ
Hải Phòng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ488 (U_Eco)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ488 (V_SBoss)
07:00
VCA
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.700.000 ₫
+10 điểm