2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VJ
VJ476 (Z_Eco)
16:40
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:35
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
16:40
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:35
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm