2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ476 (Z_Eco)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm