2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ476 (W_Eco)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm