2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ476 (W_Eco)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm