2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ476 (U_Eco)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
17:10
VCA
1h55p
Bay thẳng
19:05
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm