2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/08/2020 (11/7 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
VJ
VJ476 (U_Eco)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (V_SBoss)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
3.700.000 ₫
+10 điểm