2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/10/2020 (24/8 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
VJ
VJ476 (Z_Eco)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm