3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ476 (E_Promo)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Z_Eco)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm