3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ476 (E_Promo)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Z_Eco)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm