3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 21/11/2020 (7/10 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
VJ
VJ476 (E_Promo)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Z_Eco)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm