3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ476 (E_Promo)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Z_Eco)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
16:05
VCA
1h55p
Bay thẳng
18:00
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm