3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Cần Thơ
Thanh Hóa
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ476 (E_Promo)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Z_Eco)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ476 (Y_SBoss)
11:30
VCA
1h55p
Bay thẳng
13:25
THD
3.900.000 ₫
+10 điểm