2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
VJ
VJ480 (T_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
3.000.000 ₫
+10 điểm