2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/04/2021 (3/3 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
thứ năm, 15/04
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
VJ
VJ480 (A_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.338.000 ₫
+10 điểm