3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/04/2021 (8/3 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
VJ
VJ480 (Z_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (Z_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.338.000 ₫
+10 điểm