3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/04/2021 (10/3 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
VJ
VJ480 (E_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (A_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.338.000 ₫
+10 điểm