3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/04/2021 (14/3 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
VJ
VJ480 (E_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (A_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.338.000 ₫
+10 điểm