3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/04/2021 (17/3 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
VJ
VJ480 (Z_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (A_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (V_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.338.000 ₫
+10 điểm