3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/05/2021 (17/4 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
VJ
VJ480 (I_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (I_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (Y_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
3.600.000 ₫
+10 điểm