3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/05/2021 (20/4 âm lịch)
Cần Thơ
Vinh
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
VJ
VJ480 (J_Eco)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (J_Deluxe)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ480 (Y_SBoss)
11:35
VCA
1h50p
Bay thẳng
13:25
VII
3.600.000 ₫
+10 điểm