12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ416 (A_Eco)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
349.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
1.100.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:30
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:55
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
VCL
1h25p
Bay thẳng
12:10
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.699.000 ₫
+10 điểm