5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/07/2020 (11/5 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
VJ
VJ416 (A_Promo)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter-Base)
10:55
VCL
6h50p
1 điểm dừng
17:45
HAN
965.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459-BL772 (Starter Base)
10:55
VCL
6h45p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.615.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm