5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ418 (W_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459-BL772 (Starter Base)
10:55
VCL
6h45p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.715.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (V_SBoss)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm