13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ418 (A_Promo)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Z_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (Z_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459-BL772 (Starter Base)
10:55
VCL
6h45p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (V_SBoss)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.699.000 ₫
+10 điểm