15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ418 (W_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (M_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459-BL772 (Starter Base)
10:55
VCL
6h45p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.615.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (I-Phổ thông)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (I-Phổ thông)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (M_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (W_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm