9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VN
VN7640 (G_promo)
09:05
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:30
HAN
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (W_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (U_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Plus)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459 (Starter)
10:55
VCL
6h50p
1 điểm dừng
17:45
HAN
1.085.000 ₫
+10 điểm
BL
BL459-BL772 (Starter Base)
10:55
VCL
6h45p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.615.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (U_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ418 (W_Eco)
09:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
10:45
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (Bamboo Business)
12:10
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:35
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm