11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/04/2021 (13/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
VJ
VJ416 (E_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (ECONOMYSAVER)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (G-Siêu tiết kiệm)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (A_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.138.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
VCL
1h25p
Bay thẳng
13:05
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm