3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/04/2021 (17/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
VJ
VJ416 (J_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (V_SBoss)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm