10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/05/2021 (20/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
VN
VN1640 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
469.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (ECONOMYSAVER)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (I-Phổ thông)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Y_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1232 (BUSINESSFLEX)
09:55
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:20
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm