5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/05/2021 (21/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
VN
VN1640 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (S_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.689.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (S_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (S_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm