7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/05/2021 (22/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
VJ
VJ416 (J_Eco)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (L-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (K-P/thông tiết kiệm)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (J_Deluxe)
17:25
VCL
1h25p
Bay thẳng
18:50
HAN
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
VCL
1h35p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.409.000 ₫
+10 điểm