4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/05/2021 (22/3 âm lịch)
Chu Lai
Hà Nội
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
chủ nhật, 02/05
thứ hai, 03/05
thứ ba, 04/05
thứ tư, 05/05
thứ năm, 06/05
VJ
VJ416 (T_Eco)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (T_Deluxe)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ416 (Y_SBoss)
17:40
VCL
1h30p
Bay thẳng
19:10
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1640 (J-Th/gia linh hoạt)
10:20
VCL
1h25p
Bay thẳng
11:45
HAN
2.799.000 ₫
+10 điểm